Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Θα επιτρέψουμε, τελικώς, να μας αφανίσουν;


           "The Greek people are anarchic and difficult to tame. For this reason we must strike deep into their cultural roots. Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at their language , their religion, their cultural and historical reserves , so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail; thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterrranean and the Middle East".
          Henry Kissinger 1974

          "Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολα κουμαντάρονται. Γι' αυτόν τον λόγο  εμείς πρέπει να κτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμικές τους ρίζες. Ίσως έτσι καταφέρουμε να τους αναγκάσουμε να συμμμορφωθούν. Εννοώ, βεβαίως, να κτυπήσουμε τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά αποθέματά τους, ούτως ώστε να ουδετεροποιήσουμε την ικανότητά τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους, ή να δύνανται να υπερισχύουν και, τοιουτοτρόπως, να κατορθώσουμε να μην αποτελούν εμπόδιο στα στρατηγικώς ζωτικά σχέδιά μας στα Βαλκάνια, την Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή". 
          Henry Kissinger 1974 
ως Υπουργός  Εξωτερικών των Η.Π.Α.

          Δεν θα ήταν άτοπο κάποιος να σκεφθεί ότι περνώντας τα χρόνια πληθαίνουν εκείνοι που οραματίζονται τα παραπάνω, όπως και άλλα παρεμφερή και μη, πάντως δυσοίωνα για τη χώρα. Και, δυστυχώς, μερικοί από αυτούς ίσως βρίσκονται ακόμη και ανάμεσά μας...

                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: