Σκοπός των αναρτήσεων

           Οι καιροί είναι τραγικοί...Η χώρα έχει εξευτελισθεί διεθνώς και έχει χάσει, πλέον, τα πάντα, με πρωτίστη την απώλεια της ιδίας της εθνικής της κυριαρχίας.
          Εάν όλοι οι Έλληνες πολίτες εγνώριζαν την αλήθεια, θα είχαν, ήδη, κινηθεί όλες οι νόμιμες και ηθικές διαδικασίες για την προσπάθεια αναστροφής της καταστάσεως. Δυστυχώς, η άγνοια, ο λαΐκισμός και η παραπληροφόρηση έχουν επιφέρει τα αποτελέσματά τους: Οι πολίτες δεν έχουν, ακόμη, αντιληφθεί - στο βαθμό που θα έπρεπε - την κρισιμότητα των στιγμών και η τεράστια δύναμή τους μένει, προς το παρόν, ανενεργός.
          Χρέος όλων μας είναι να αναδείξουμε την πραγματικότητα σε όλο της το εύρος και να καλέσουμε το λαό μας να υπερασπισθεί τη χώρα μας.