Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Αμετακλήτως και άνευ όρων

     ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ

           Άρθρο 14 παρ. 5  Μνημονίου:                                                             
          "Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετακλήτως και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιον ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες εν σχέσει προς την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτελέσεως δικστικής αποφάσεως ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός Νόμος".   
     
          Τέτοιος όρος δεν συναντάται ούτε σε αποικιοκρατικές συμβάσεις. Ο όρος αυτός παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή του σεβασμού της κυριαρχίας του Κράτους, απειλεί, θέτει σε κίνδυνο και προσβάλλει την εθνική κυριαρχία και την υπόσταση της Ελλάδος, πολύ περισσότερο εφόσον, επίσης συμφώνως προς το Μνημόνιο, οι δανειστές μας μπορούν να μεταβιβάσουν σε τρίτη χώρα τα δικαιώματά τους από τη Σύμβαση αυτή. 
          Όπως χαρακτηριστικώς αναφέρεται σε σχετική με τα ως άνω ανακοίνωση του Δ.Σ.Α. "Χωρίς κάποιο προηγούμενο παραδώσαμε με μόνη μια υπογραφή την εθνική μας κυριαρχία και ολόκληρη τη δημόσια περιουσία μας".