Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Salus populi suprema lex est


          Salus populi suprema lex est. 
Η ευημερία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος.
(Κικέρων)

          Επίκαιρη η ρήση και επιβεβλημένη η εφαρμογή της. Θα αρθούν - έστω και αργά - στο ύψος των περιστάσεων εκείνοι που οφείλουν να το πράξουν; Αφ' ετέρου, οι Έλληνες πολίτες θα απαιτήσουν την αποκατάσταση της πληγείσης αξιοπρεπείας τους; Η από πολλά χρόνια τώρα προδιαγεγραμμένη και επιβληθείσα  διάβρωση του κοινωνικού ιστού θα επιτραπεί να έχει συνέχεια;